Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Finland genomför EU-lagstiftning om beskattningen av värdeökningen på företags tillgångar

Finansministeriet
7.11.2019 13.43
Pressmeddelande

Lagändringarna garanterar Finlands beskattningsrätt i situationer då tillgångar eller företagets hemort överförs till utlandet.

Regeringen föreslår att Finland genomför den lagstiftning om beskattningen av värdeökningen på företags tillgångar som förutsätts av EU:s direktiv mot skatteflykt. Regeringen gäller situationer då tillgångar eller företagets hemort överförs till utlandet.

Värdeökningen på företagets tillgångar ska enligt propositionen räknas som inkomst vid beskattningen. Beskattningen i fråga kallas exit tax, dvs. utflyttningsbeskattning, i direktivet.

Regeringen föreslår i detta sammanhang vissa ändringar i bestämmelserna om gränsöverskridande företagsarrangemang.

Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan (på finska).

Ytterligare information:

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi