Hoppa till innehåll
Media

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.7.2022 14.08
Pressmeddelande
Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.

Finland har placerat sig på första plats i EU:s rankning av medlemsländernas framsteg inom digitalisering. Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala kapacitet och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt i rankningen, 2021 var vi på andra plats och 2019 och 2020 på första plats.

DESI-indexets maxpoäng är 100. Finlands poängantal är i år 69,6. EU-ländernas genomsnitt är 52,3. Efter Finland har Danmark, Nederländerna och Sverige de högsta poängen. 

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen gläder sig över rankningens resultat. Finlands framgång på detta område beror på det lyckade digitaliseringsarbetet och samarbetet mellan olika förvaltningsområden och på viljan att med hjälp av teknik och kunskap skapa en hållbar framtid för alla. 

”Finlands topplacering visar att vi har gjort mycket bra när det gäller att främja digitaliseringen. Våra framgångar hittills är ändå bara början på det fortsatta arbetet, och Finland bör målmedvetet fortsätta bedriva sin ambitiösa politik för digitalisering och teknologi”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för den offentliga förvaltningens digitalisering.

”Finländarna använder sig aktivt och mångsidigt av världens effektivaste mobildata i sin vardag. Våra företag har börjat utnyttja möjligheterna med 5G. Cybersäkerheten och dataekonomin styrs allt mer målmedvetet för att Finland också i framtiden ska vara en framgångsrik stormakt inom digitaliseringen” konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka

DESI-indexet mäter EU-ländernas framsteg när det gäller digitalisering inom fyra delområden: anslutbarhet, humankapital (bl.a. digital kompetens), integrationen av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Digital kompetens och cybersäkerhet hör till Finlands styrkor

Finland har fortsättningsvis högst poäng på flera av DESI-indikatorerna och förbättrar ytterligare sin placering på några andra indikatorer. Finland placerar sig bland annat först när det gäller att integrera digital teknik i företagens verksamhet.

”Utnyttjandet av centrala former av digital teknik, till exempel artificiell intelligens och massdata, är fortfarande onödigt småskaligt i EU. Vi kan vara stolta över att Finland placerar sig först i rankningen också på detta område. Digitaliseringen stöder inhemskt företagande och kreativitet oberoende av var du befinner dig. På ett globalt plan är samtidigt hela EU:s och de europeiska företagens digitalisering viktig men tanke på unionens konkurrenskraft”, säger näringsminister Mika Lintilä.

De styrkor som särskilt lyfts fram för Finlands del är den utbredda digitala kompetensen och de långa traditionerna inom data- och cybersäkerhet. I Finland har myndigheterna tydliga roller och en klar ansvarsfördelning när det gäller att motverka cyberhot. 

I resultatet syns också Finlands digitala kompass som är under arbete. Den fastställer nationella mål och indikatorer för de olika ämnesområdena inom EU:s digitala decennium. Den digitala kompassen ska också skapa en gemensam vision för digitaliseringen på lång sikt. Finlands digitala kompass består av fyra delområden som motsvarar målen i EU:s digitala decennium: kompetens, företagens digitalisering, digital infrastruktur och digitala offentliga tjänster.

Enligt DESI-landrapporten är Finland i en ledande ställning när det gäller utbudet av kommersiella 5G-tjänster. Som Finlands utmaningar lyfter rapporten fram bristerna på landsbygden i nätet med mycket hög kapacitet. Ett nytt bredbandsprojekt ska stödja utbyggandet av det fasta nätet från och med 2022. Avsikten är att stödja snabba fasta bredbandsförbindelser i områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte utvecklas under de närmaste åren.

Mer information:
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530399, 
Antti Malste, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 1628
Matias Ollila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 412
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142 (anträffbar fr.o.m. 1.8)
Satu Vasamo-Koskinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 073
Sonja Töyrylä, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 459
Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 046

Mika Lintilä Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero Timo Harakka