Hoppa till innehåll
Media

Finland varnades om finansieringssystemets sårbarhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2016 18.10
Nyhet

Europeiska systemrisknämnden varnar om att hushållens skuldsatthet ökar på det finländska finansieringssystemets sårbarhet.

Finland och sju andra EU-länder har fått en varning från Europeiska systemrisknämnden om medelsiktiga sårbarheter på sina bostadsmarknader. Sårbarheterna utgör enligt nämnden en risk för finansieringssystemets stabilitet.

Som Finlands primära sårbarhet ser systemrisknämnden hushållens höga och kontinuerligt ökande skuldsatthet som dessutom koncentrerats till en liten grupp. Nämnden är dessutom oroad över de eventuella återspeglingarna i de övriga nordiska länderna och i Baltikum ifall riskerna realiseras.

Finland har redan vidtagit åtgärder

Systemrisknämnden publicerade måndagen den 28 november sin varning till Finland. Finansminister Petteri Orpo sände dessförinnan ett bemötande till nämnden.

Minister Orpo betonade i sitt bemötande att Finland tar varningen på allvar. Regeringen och myndigheterna håller ett öga på situationen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder på grund av eventuella risker.

Ministern hänvisade i sitt bemötande till de åtgärder som Finland redan vidtagit:

  • Ett lånetak togs i bruk i juli i fjol.
  • Finansinspektionen tänker höja riskvikterna för bankernas bolån.
  • Ränteavdraget för bolån vid beskattningen sänks stegvist.
  • Finansministeriet bereder lagstiftning som ger Finansinspektionen ett nytt verktyg för tillsynen över finansieringssystemets stabilitet. Syftet med denna s.k. systemriskbuffert är att täcka risker som banksystemets struktur kan orsaka hela finansieringssystemet och den samhällsekonomiska stabiliteten.

Korrekta åtgärder enligt nämnden

Systemrisknämnden noterar Finlands åtgärder i sin varning, och betraktar de som korrekta. Nämnden fruktar emellertid att åtgärderna kan vara otillräckliga för att avhjälpa alla sårbarheter.

Europeiska systemrisknämnden bevakar det europeiska finansieringssystemets stabilitet och har som mål att förebygga systemrisker och att lindra på deras konsekvenser. Centralbankerna samarbetar med tillsynsmyndigheterna inom nämnden.

Systemrisknämndens meddelande
Varning
Bemötande
Information om systemrisknämnden (Finansinspektionens webbplats)

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, fö[email protected]