Hoppa till innehåll
Media

Parlamentariska arbetsgruppen:
Framtidens kommun består av livskraft, bildning och välfärd

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2017 13.00
Pressmeddelande

Kommunens roll förändras till följd av de pågående förvaltnings- och servicemässiga reformerna, såsom social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunen spelar en viktig roll även i framtiden. Livskrafts-, bildnings- och välfärdsrollerna kommer att få en allt mera framträdande roll. De viktigaste faktorer som bidrar till framgång är kommunens förmåga att förnyas och att förnya sina handlingssätt på ett fördomsfritt sätt, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid publiceringen av mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för framtidens kommun.

Mellanrapporten presenterar den parlamentariska arbetsgruppens olika alternativ till scenarier för och visioner om framtidens kommun. Avsikten är samtidigt att uppmuntra kommunerna till att antecipera och bedöma den egna rollen och framtiden.

Den parlamentariska arbetsgruppen hoppas att kommunerna ska kunna utnyttja de aktuella scenarierna vid det strategiska beslutsfattandet under den kommande fullmäktigeperioden. 

Möjlighet att kommentera ända tills den 22 mars 2017

Mellanrapporten som publiceras idag och den tillhörande bakgrundspromemorian om social- och hälsovårds- och landskapsreformens konsekvenser för kommunerna skickas denna vecka på remiss till kommunerna och andra samarbetsgrupper.  Kommenteringstiden går ut den 22 mars.

Den parlamentariska arbetsgruppen kartlägger under innevarande år de lagstiftningsändringar som bland annat blir nödvändiga för kommunallagens del, liksom även behoven av att förändra kommunpolicyn på längre sikt. Remissresponsen kommer att beaktas vid den fortsatta beredningen.

Framtidens kommun är en av reformerna som drivs av statsminister Juha Sipiläs regering. Målet är att definiera kommunernas roll, ställning och uppgifter samt förhållande till de nya landskapen. Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsattes i december 2015 har haft i uppdrag att bereda en vision om framtidens kommun 2030.

Den svenskspråkiga versionen av bakgrundspromemorian blir färdig under februari månad.

Den parlamentariska arbetsgruppens mellanrapport hittas via denna länk.

Ytterligare information

Specialmedarbetare Sami Miettinen, tfn. 02955 30057

Konsultativ tjänsteman Inga Nyholm, tfn. 02955 30042

Konsultativ tjänsteman Katja Palonen, tfn. 02955 30322