Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer

Finansministeriet
12.1.2017 13.26
Nyhet

Regeringen understöder förslaget om att EU-länderna skulle ges möjlighet att sänka mervärdesskatten på elektroniska böcker och tidningar.

På elektroniska publikationer tillämpas i dagsläget den allmänna mervärdesskattesatsen i Finland, 24 procent. På tryckta publikationer tillämpas en reducerad skattesats på 10 procent.

EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ges rätt att tillämpa samma reducerade skattesats både på elektroniska och på tryckta publikationer. Detta förhindras emellertid av gällande EU-lagstiftning. Förslaget gäller böcker, dagstidningar och tidsskrifter.

Beslut om eventuella skatteändringar i ett senare skede

Regeringen understöder förslaget om att ge medlemsländerna möjlighet att tillämpa reducerade skattesatser på elektroniska publikationer. Flera skattesatser ökar dock företagens administrativa utgifter, och det är därför viktigt att se till att man inte skapar onödiga hinder på den inre marknaden.

– Beskattningen måste också leva med tiden. Digitaliseringen har förändrat mediekonsumtionen. Vi bör främja möjligheterna för ett mångsidigt och framgångsrikt mediefält. Därför anser jag att mervärdesskattesatsen för elektroniska böcker och tidningar borde kunna sänkas, berättar finansminister Petteri Orpo.

Om EU godkänner kommissionens förslag kommer direktivet att vara frivilligt för medlemsländerna och det kräver inte någon ändring av mervärdesskattelagen. Finland kan då avgöra skilt om elektroniska publikationer får en reducerad skattesats, och i vilken omfattning.

Regeringen översände torsdagen den 12 januari en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Kommissionens pressmeddelande (1.12)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi

Beskattning Petteri Orpo norminpurku