Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Hemtest för covid-19 befrias temporärt från mervärdesskatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 10.17
Pressmeddelande

Regeringen förslår att sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som används vid självtestning temporärt ska undantas från skatt.

Befrielsen från mervärdesskatt ska enligt förslaget gälla både försäljningen av hemtest i Finland och anskaffningen av test från länder utanför EU och från andra medlemsstater

Propositionen hänför sig till statsminister Sanna Marins regerings åtgärder för att underlätta bekämpningen av covid-19-pandemin. Syftet är att sänka priset på hemtest och på så vis göra det lättare att testa sig för covid-19.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 31 december 2022.

Ytterligare information:
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 238, marja.niiranen(at)gov.fi