Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Informationshanteringsnämnden ger rekommendationer om handlingsoffentligheten och ledningens ansvar i fråga om informationshanteringen

Finansministeriet
12.2.2020 9.51
Pressmeddelande
Informationshanteringnämndens varumärke.

Den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd godkände vid sitt första möte 11.2 rekommendationer om ledningens ansvar i fråga om informationshanteringen och utarbetandet av beskrivningar av handlingars offentlighet. Vid informationshanteringsnämndens konstituerande möte behandlades dessutom handlingsplanen för våren 2020.

Rekommendationen om genomförandet av ledningens ansvar i fråga om informationshanteringen innehåller råd åt organisationens ledning om frågor som ska beaktas när informationshanteringen organiseras på det sätt som förutsätts i informationshanteringslagen och i annan lagstiftning. Rekommendationen konkretiserar särskilt de krav som ledningen ansvarar för. Rekommendationen är inte bindande, utan den ger anvisningar om hur ledningen för enheten för informationshantering kan uppfylla de krav som anges i lagen.

En beskrivning av handlingars offentlighet är ett sätt att hjälpa medborgarna att rikta sin begäran om information. Syftet med rekommendationen är att stöda dem som tillämpar lagen i utarbetandet och utnyttjandet av en beskrivning av handlingars offentlighet, eftersom informationshanteringsenheterna enligt informationshanteringslagen ska utarbeta beskrivningar under 2020.

Informationshanteringsnämnden är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som producerar bl.a. rekommendationer för hur informationshanteringen ska ordnas. Rekommendationerna främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden kan tillsätta tillfälliga sektioner för utarbetandet av rekommendationerna. Sektionerna ska ha bästa möjliga sakkunskap om organisationerna inom den offentliga förvaltningen.

Bestämmelser om informationshanteringsnämnden och dess uppgifter finns i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, informationshanteringslagen) och i förordningen om informationshanteringsnämnden inom den offentliga förvaltningen (1338/2019). Lagen trädde i kraft vid ingången av 2020 och den främjar en harmonisering av informationshanteringen, informationssäkerheten och digitaliseringen i myndigheternas verksamhet.

Rekommendationerna publiceras i Suomidigi i februari.

Nämnden informerar om sin verksamhet på sin webbplats på adressen www.vm.fi/tiedonhallintalautakunta.

Ytterligare information:

Irja Peltonen, ordförande för informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen, tfn 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi
Tomi Voutilainen, generalsekreterare för informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi