Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Inkomstregisterförpliktelserna lättas

Finansministeriet
7.11.2019 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar som lättar på småföretagares, medborgarorganisationers och medborgarverksamhetens administrativa börda i fråga om anmälningar till inkomstregistret.

Tidsfristen för anmälan föreslås bli förlängd då det är fråga om

  • naturaförmåner
  • förskott på lön
  • skattefria kostnadsersättningar
  • engångsbelopp om högst 200 euro som betalas av registrerade föreningar.

Ibruktagandet av förseningsavgifter skjuts upp med ett år. Regeringen föreslår att Skatteförvaltningen ska kunna påföra förseningsavgifter först på prestationer som betalas 2021.

Små tävlingspriser behöver inte längre anmälas

Regeringen föreslår att små tävlingspriser inte längre behöver anmälas till inkomstregistret, förutsatt att deras värde inte överstiger 100 euro. Tävlingspriser som betalas i anställnings- eller tjänsteförhållande utgör ett undantag.

”Inkomstregisterförpliktelserna som trädde i kraft vid ingången av året har upplevts som orimliga i synnerhet av många små föreningar och medborgaraktörer. Vi har nu sökt lösningar på dessa problem och jag betraktar korrigeringarna som viktiga”, säger finansminister Mika Lintilä.

Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan (på finska).

Bekanta dig med utlåtandena om underlättandet av inkomstregisterförpliktelserna (nyhet 14.10.)

Information om inkomstregistret

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi

Arto Leinonen, projektchef, finansministeriet, tfn 02955 30450, arto.leinonen(at)vm.fi

Beskattning Mika Lintilä Offentliga förvaltningens ICT