Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen ser risker i utvecklingen av Finlands offentliga finanser

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2016 14.37 | Publicerad på svenska 16.11.2016 kl. 16.12
Pressmeddelande

EU-kommissionen bedömer att Finland hör till de länder som riskerar att bryta bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten. Finland behöver dock inte lämna in någon ny budgetplan till kommissionen.

Den 16 november offentliggjorde EU-kommissionen sin bedömning av de utkasten till budgetplaner för euroländerna för nästa år. I bedömningen tog kommissionen ställning till hur medlemsstaterna följer EU:s regler för offentliga finanser.

Finland förblir i samma kategori som tidigare när det gäller iakttagandet av stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionen ansåg inte att riskerna är så stora att någon ny budgetplan för nästa år behöver lämnas in.

­– Kommissionens bedömning uppfyller våra förväntningar. Även om kommissionen inte bett oss att lämna in någon ny budgetplan är situationen ändå oroväckande. Under vårens halvtidsöversyn bedömde regeringen situationen hos de offentliga finanserna. Jag anser att det vid behov bör vidtas korrigerande åtgärder för att få in den finska ekonomin på ett hållbart spår, säger finansminister Petteri Orpo.

Eurogruppen, det vill säga finansministrarna i euroländerna, behandlar kommissionens yttranden den 6 december. Tanken är att ministrarna då ska anta ett uttalande om de offentliga finanserna i euroområdet.

Komissionens pressmeddelande (på engelska)

Minister Orpo: Finland har förbundit sig till EU:s ekonomiska regler (pressmeddelande 27.10.)

Kommissionen begärde ytterligare information om Finlands preliminära budgetplan (pressmeddelande 25.10.)

Finland sände utkastet till budgetplan för 2017 till EU (nyhet 13.10.)

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 0295 530 441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo