Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen lade fram sitt förslag till nästa års EU-budget

Finansministeriet
26.6.2020 15.03
Pressmeddelande
Europeiska kommissionens huvudbyggnad Berlaymont.

Prioriterade områden i kommissionens förslag är återhämtning från krisen och omstart av den europeiska ekonomin bland annat genom stöd till sysselsättning och investeringar samt finansiering av yttre åtgärder. I budgeten beaktas också övergången till ett grönt, digitalt och hållbart Europa.

EU:s budget omarbetas 2021 eftersom EU går in i en ny mångårig budgetramperiod. Kommissionens budgetförslag är baserat på kommissionens egna förslag till budgetram och återhämtningsfond av den 27–28 maj 2020. Förhandlingarna om budgetramen pågår ännu.

Kommissionen föreslår följande anslag i EU:s budget för 2021:

  • Åtagandena uppgår till cirka 166,7 miljarder euro (-9,7 % jämfört med 2020). EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Betalningarna uppgår till cirka 163,5 miljarder euro (+0,8 % jämfört med 2020). Dessa anslag betalar EU nästa år.

Kommissionen föreslår också att det under 2021 delas ut cirka 211 miljarder euro i stöd och cirka 133 miljarder euro i lån från återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU).

Kommissionen lade onsdagen den 24 juni fram sitt förslag till unionens budget för nästa år. Nästa steg är att medlemsländerna fastställer sin ståndpunkt om kommissionens förslag i samband med Europeiska rådets behandling, och efter det ska budgeten behandlas av Europaparlamentet. Det slutgiltiga beslutet om budgeten fattas i samarbete mellan rådet och parlamentet i slutet av 2020.

Det här är den första EU-budgeten för 27 medlemsstater som genomförs efter Förenade konungarikets utträde ur unionen och övergångsperiodens slut.

Ytterligare information:

Anna Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30405, anna.hyvarinen(at)vm.fi