Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 publicerat på webben

Finansministeriet
19.9.2017 11.59
Nyhet

Kommunekonomiprogrammet har uppgjorts i anslutning till beredningen av statens budgetförslag (BUF) för år 2018. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammets betoning ligger på en granskning av kommunekonomins utvecklingsutsikter och statens åtgärder. Åtgärdernas verkningar har utvärderats ur hela kommunalekonomins perspektiv, med hänsyn till kommunstorleksgrupper och med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett av finansministeriet utsett sekretariat som inkluderar samtliga centrala ministerier som bereder lagstiftning som gäller kommunernas uppgifter och statliga åt-gärder som påverkar kommunalekonomin, samt av Finlands Kommunförbund. Finansministeriets ekono-miska avdelning har berett en utvecklingsutvärdering för kommunalekonomin. Utvärderingen presenteras i programmet med hjälp av begrepp som används inom kommunalräkenskaperna. Regeringen har behandlat kommunekonomiprogrammet i samband med budgetförhandlingarna. Förhandlingen mellan staten och kommunerna har förts i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 (på finska)

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Ville-Veikko Ahonen, tfn 02955 30066 ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Projektplanerare Jussi Lammassaari, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus