Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunindelningsutredare fortsätter Kyyjärvis särskilda kommunindelningsutredning tillsammans med Karstula

Finansministeriet
2.3.2021 11.22 | Publicerad på svenska 3.3.2021 kl. 13.35
Pressmeddelande

Utredningen om kommunsammanslagningen mellan Kyyjärvi och Karstula kommun fortsätter efter att det tidigare sammanslagningsförslag som gällde fyra kommuner förfallit.

Kommunindelningsutredaren Eero Laesterä gjorde hösten 2020 en särskild kommunindelningsutredning mellan kommunerna Kyyjärvi, Kivijärvi, Karstula och Kannonkoski. Han föreslog att kommunerna slås samman till en ny kommun i Suomenselkä i början av 2022. I mitten av februari 2021 godkände fullmäktige i kommunerna Kyyjärvi, Karstula och Kivijärvi kommunindelningsutredarens förslag, men Kannonkoski fullmäktige förkastade det.

Om fullmäktige i en eller flera kommuner inte godkänner utredarens förslag till ändring, kan utredaren enligt kommunstrukturlagen vid behov fortsätta utredningen med de kommuner som han eller hon valt på basis av den första utredningsomgången och lägga fram ett nytt förslag till ändring i kommunindelningen. 

Kommunindelningsutredaren har efter diskussioner med kommunerna och ministeriet beslutat att utredningen fortsätter mellan kommunerna i Kyyjärvi och Karstula. Finansministeriet förlänger således kommunindelningsutredarens mandatperiod. 

Kommunindelningsutredaren utarbetar tillsammans med kommunerna en ny sammanslagningsframställning som gäller dessa två kommuner och uppdaterar sammanslagningsavtalet och övriga utredningshandlingar. Den nya framställningen lämnas till fullmäktige i kommunerna Kyyjärvi och Karstula under mars månad.

Kommuninvånarna kommer att höras innan sammanslagningsförslaget överlämnas till Kyyjärvi och Karstulas kommunstyrelser och fullmäktige. Dessutom ges kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att göra en anmärkning om sammanslagningsframställningen.

Ytterligare information: 

Eero Laesterä, kommunindelningsutredare, tfn 0400 735 772, eero.laestera(at)fcg.fi
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden