Hoppa till innehåll
Media

Kompletterande budgetpropositionens riktlinjer i fråga om investeringssituationen i Kemi

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 14.12 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 11.44
Pressmeddelande

Regeringen har i samband med kompletteringen av budgetpropositionen för 2022 behandlat de investeringar i trafikförbindelser som bioproduktfabriken Metsä Fibre i Kemi förutsätter.

Följande protokollsanteckning gjordes om saken: ”De logistikinvesteringar som bioproduktfabriksprojektet Metsä Fibre  förutsätter övervägs på ett övergripande sätt i förhållande till Kemi stads ekonomi och beslut om eventuella statliga åtgärder fattas i samband med planen för de offentliga finanserna 2023–2026 och tilläggsbudgetpropositionen 2022.”

Metsä Fibres nya fabrik förutsätter att Kemi finansierar en förbättring av trafikinfrastrukturen, särskilt vägnätet och hamnen. Kommunikationsministeriet har redan beslutat att satsa 170 miljoner euro på farledslösningar i Kemi och norra Finland som stöder Metsä Fibres investering, men det är nödvändigt att Kemi stad fortfarande bidrar med en stor investering. Kemi har varit i kontakt med regeringen om stadens svåra investeringsläge. Statsrådet och de ansvariga ministerierna försöker hitta en lösning på situationen.

”Metsä Fibres investering är mycket positiv med tanke på ekonomin och sysselsättningen i Finland. Regeringen förstår att Kemis eventuella investeringar kräver ytterligare lösningar. Vi försöker finna lösningar genom samarbete mellan flera olika ministerier. Vi vill också höra Kemi stads synpunkter på situationen", säger kommunminister Sirpa Paatero.  

Metsä Fibre, som är en del av Metsä Group, bygger en ny bioproduktfabrik i Kemi. Målet är att fabriken inleder verksamheten 2023. Regeringen överlämnade torsdagen den 18 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Mer information:

Tiina Isotalus, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 213