Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Lagändringen uppmuntrar företag att investera i maskiner och anordningar

Finansministeriet
29.10.2019 16.19
Pressmeddelande

Enligt förslaget får företagen i fyra års tid bokföra dubbla avskrivningar på sina investeringar i maskiner och anordningar. Finansministeriet begär utlåtanden om propositionen.

Genom avskrivningar kan företagen fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgångar över flera år. Avskrivningen är årligen högst 25 procent av den återstående anskaffningsutgiften.

Förslaget fördubblar avskrivningarna av lösa anläggningstillgångar åren 2020 – 2023. Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar.

Skatteintäkterna flyter in senare

Finansministeriet uppskattar att de årliga skatteintäkterna kommer att minska med ca 210 – 240 miljoner euro 2020 – 2023. Skatteintäkterna kommer dock att öka nästan lika mycket från och med 2024, vilket innebär att ändringen inte varaktigt försämrar balansen i de offentliga finanserna.

Syftet med ändringen är att öka privata investeringar och därigenom bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Regeringen enade om beredningen av ärendet vid budgetförhandlingarna i september.

"De större avskrivningarna är en del av de åtgärder som ska ge fart åt företagens nya investeringar i maskiner och anordningar. Det är viktigt att vi nu snabbt kan tillämpa incitament eftersom vi redan länge lidit av det låga antalet investeringar", säger finansminister Mika Lintilä.

Finansministeriet sände lagutkastet på remiss måndagen den 28 oktober. Remisstiden går ut den 4 november.

Lagutkastet och begäran om utlåtande (projektsidorna)

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi