Hoppa till innehåll
Media

Lägesbilden av lagstiftningen om digitalisering har uppdaterats

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2022 10.47
Nyhet

Syftet med lägesbilden är att sammanfatta den allmänna lagstiftning om digitalisering som bör beaktas vid digitaliseringen av tjänsterna. Till lägesbilden har fogats bland annat ett sammandrag av den digitala serviceplattformen.

Lägesbilden beskriver den allmänna lagstiftningen i fråga om utveckling och ordnande av digitala tjänster, dataskydd, ärendehantering och kundrelationer, data och datalager  samt grundläggande fri- och rättigheter. I samband med uppdateringen av lägesbilden har författningarna preciserats och uppdaterats.

Organisationerna kan utnyttja lägesbilden då de digitaliserar sina tjänster, dock med beaktande av att det inte är fråga om en uttömmande förteckning som utgör ett underlag för produktion av digitala tjänster.

Lägesbilden publicerades i slutet av 2021. Någon sammanställning av lägesbilden av den allmänna lagstiftningen om digitalisering fanns inte att tillgå tidigare. Lägesbilden har utarbetats som en del av arbetet i den lagstiftningsarbetsgrupp som är verksam i anslutning till programmet för främjande av digitalisering. Gruppen ska bland annat utreda frågor som lyfts fram, identifiera behoven att utveckla regleringen och ta initiativ till utveckling av lagstiftningen så att människor och företag ska kunna erbjudas offentliga digitala tjänster av hög kvalitet.

Ytterligare information:
Tiina Lokka-Lepistö, specialsakkunnig, tfn 0295 530 040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi