Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landskapen och finansministeriet övar samråd om landskapens ekonomi

Finansministeriet
15.3.2018 14.44
Pressmeddelande

Som ett led i beredningen av landskaps- och hälsoreformen testar staten och de kommande landskapen nya samarbetsformer och tillvägagångssätt.

Finansministeriet samråder med landskapen för första gången i övningssyfte den 16–23 mars 2018 i enlighet med 13 § i landskapslagen. Vid samrådet behandlas ärenden som hänför sig till att staten finansierar landskapens tjänster och följer upp hur tjänsterna genomförs och vad kostnaderna för dem blir.

Syftet med de simulerade samråd som finansministeriet för med landskapen är att genom övning samla in empirisk information om hur bra ekonomi- och styrprocessen fungerar såväl i landskapen som i centralförvaltningen. Dessutom vill man för varje enskilt landskap samla in uppgifter om de oundvikliga övergångskostnader som reformen för med sig. Samtidigt ser man om finansieringen är tillräcklig och vilka anpassningsbehov som eventuellt behövs under de första åren.

Simuleringen ger fungerande processer

Avsikten med simuleringen är att säkerställa att processerna fungerar effektivt genast när verksamheten inleds och att innehållet i dem kan preciseras före det första verksamhetsåret. Det är också viktigt att man med hjälp av övningen kan minska fel och inexaktheter i budgeteringen och samla in information om hur ekonomi- och styrprocesserna fungerar med avseende på innehåll och tidsplan samt om vilka krav de ställer.

De landskap och företrädare för staten som deltar i övningen ska i början av april utvärdera simuleringen av samrådet i fråga om landskapsekonomin. Responsen kommer att utnyttjas i den fortsatta planeringen av styrningen. Resultaten av utvärderingen offentliggörs vid ett möte den 25 maj 2018.

Som en del av simuleringen av landskapsekonomin gör man hösten 2018 upp en testbudget som omfattar all verksamhet i landskapet. De första egentliga samråden i landskapsekonomin mellan landskapet och staten genomförs i månadsskiftet januari–februari 2019.

Maakuntatalouden simulaatio  (på finska)

Linkki laskelmiin (på finska)

Ytterligare information

Teemu Eriksson, finansråd (FM), tfn 0295 030 177, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman (FM), tfn 0295 030 322, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Antto Korhonen, specialsakkunnig (FM), tfn 0295 030 547, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden alueuudistus-arkisto