Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mellanrapporten om läget med kommunförsöken under början av året färdig

Finansministeriet
28.10.2016 14.50
Nyhet

Framskridningen med och genomföringen av kommunförsöken följs upp två gånger om året. Mellanrapporten om läget under början av 2016 blev färdig den 24 oktober.

Rapporten presenterar resultaten från kommunförsöken under rapporteringsperioden skilt för varje handlingsmodell. Rapporten innehåller även försökskommunernas utvärderingar om hur de eftersträvade åtgärderna förverkligats, hur modellerna slagit rot och hurdana åtgärder som vidtas efter att försöksperioden löpt ut. Rapporten redogör också på basis av insamlade indikatorer hur de nya handlingssätten påverkat kunderna och personalen. Det nya handlingssättet har gett goda resultat, t.ex. i försökskommuner som tillämpat handlingsmodellen för ungdomsgarantin har man fått ungdomar att utbilda sig och etablera sig i arbetslivet. De genomförda sysselsättningsfrämjande tjänsterna, såsom arbetspraktik, uppgick till 647 stycken, 136 unga har fått en löneunderstödd arbetsplats och 214 unga har sysselsatts. 102 unga har inlett en utbildning. De gemensamma serviceplanerna uppgår till 118 stycken.

Kommunförsök genomförs under 2015-2016 i 16 kommuner eller samkommuner, som inkluderar sammanlagt 57 kommuner. Försökssektorerna är sammanlagt 45 stycken. Kommunförsökens slutrapport publiceras våren 2017.

Mera information om Kommunförsök -projektet vm.fi/kuntakokeilut (på finska)

Ytterligare information:

Sonja Manssila, projektchef, tfn 02955 30534, sonja.manssila(at)vm.fi
Heli Tossavainen, projektassistent, tfn 02955 30061, heli.tossavainen(at)vm.fi