Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen sammankallade en sparrningsgrupp som ska påskynda utredningen om dubbelt medlemskap i kommuner

Finansministeriet
17.5.2017 12.21
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har sammankallat en sparrningsgrupp av sakkunniga som ska överväga dubbelt medlemskap i kommuner. Arbetet görs som en del av Framtidens kommun -reformen.

Det har pratats mycket om dubbelt medlemskap i kommuner, men några omfattande utredningar har inte gjorts. Allt flera människor fördelar sin tid mellan den egentliga hemkommunen och orten där de har sitt sommarställe. Boendet och vistelsen på olika orter påverkas också av olika flexibla arbetsarrangemang och digitaliseringsutvecklingen.

"Den sakkunniggrupp som jag nu sammankallat ska både skapa en egen expertuppfattning till stöd för den omfattande utredningen om dubbelt medlemskap i kommuner och sparra och utmana sakkunniggruppen till att dryfta olika möjligheter med dubbelt medlemskap", sade minister Vehviläinen.

Dubbelt medlemskap i kommuner har enligt Vehviläinen konsekvenser för bland annat tjänsterna, beskattningen, kommuninvånarnas delaktighet, rösträtt och valbarhet.

"Det är viktigt att man som bakgrund för arbetet och regleringen även utreder den samhälleliga utvecklingen och dess verkningar" konstaterade Vehviläinen.

Forskningsdirektören Torsti Hyyryläinen från Ruralia-institutet, landskapsdirektören Pentti Mäkinen från Södra Savolax förbund, forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi samt universitetsprofessorn Pekka Nykänen från Tammerfors universitet har kallats till sparrningsgruppen.

Utredningen om dubbelt medlemskap i kommuner utförs inom projektet Framtidens kommun. Utredningen bereds av projektets sakkunniggrupp och den styrs av den parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun.

Ytterligare information

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto