Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förändringskostnader och finansiering för de första åren diskuterades vid samråd om landskapens ekonomi

Finansministeriet
23.3.2018 14.15 | Publicerad på svenska 23.3.2018 kl. 15.14
Pressmeddelande

Finansministeriet har fört simulerade samråd om de kommande landskapens finansiering och kostnadsutveckling med alla landskap.

Simuleringen med landskapen fördes under tiden 16–23 mars 2018 i enlighet med 13 § i landskapslagen. 
I samband med samråden bedömde man specifikt för varje landskap huruvida den statliga finansieringen är tillräcklig samt landskapens kostnadsutveckling och de förändringskostnader som är nödvändiga med tanke på reformen.

”I landskapen arbetar man tillsammans och planmässigt mot samma mål, vilket klart framgick av alla aderton samråd. Alla landskap är olika, och också beredningen i dem är i olika skeden”, påpekar understatssekreterare Päivi Nerg, som ledde samråden. 

Dämpad kostnadsökning en gemensam utmaning

 längre sikt är målet för reformen att stävja kostnadsökningen. Enligt Nerg är detta en stor och för alla gemensam utmaning.  

”Lärdomen från de simulerade samråden är att medlen och potentialen för att dämpa kostnadsökningen varierar mellan landskapen. Landskapets storlek verkar inte ha betydelse för dess förmåga att producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. När det gäller att utveckla servicen och lönsamheten lyfte landskapen fram betydelsen av en omfattande integration till exempel inom social- och hälsovårdstjänsterna och tillväxttjänsterna.”

Förändringskostnaderna behandlades vid alla samråd

Vid samråden behandlades för samtliga landskap även det kostnadstryck som hänför sig till förändringen och finansieringen under övergångsperioden. Enligt Nerg har man identifierat landskapens oro för förändringskostnaderna och de utmaningar som gäller finansieringen under de första åren. Situationen kommer att analyseras noggrant utifrån de ytterligare uppgifter som fås.  

”Landskapen och ministerierna kommer att tillsammans se över uppskattningen av kostnaderna så att alla har samma information och uppfattning om dem. Även kalkylerna uppdateras nästa gång redan i april, och därefter igen på hösten.” 

Information om hur processerna fungerar

Syftet med de simulerade samråden om landskapens ekonomi var också att genom övning samla in empirisk information om hur bra ekonomi- och styrprocessen fungerar såväl i landskapen som i centralförvaltningen. De landskap och företrädare för staten som deltar i övningen ska i början av april utvärdera simuleringen av samrådet i fråga om landskapsekonomin. 

”Responsen kommer att utnyttjas i den fortsatta planering av styrningen som görs i samarbete med landskapen. Med tanke på den fortsatta utvecklingen av styrningen är det väsentligt att också enhetligheten inom statsrådet intensifieras”, säger Nerg. 

En utvärdering av resultaten kommer att ordnas den 25 maj 2018. Som en del av simuleringen av landskapsekonomin gör man hösten 2018 upp en testbudget som omfattar all verksamhet i landskapet. De första egentliga samråden i landskapsekonomin mellan landskapet och staten genomförs i månadsskiftet januari–februari 2019.

Ytterligare information: 

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 050 431 3604, paivi.nerg(at)vm.fi
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 0295 030 177, [email protected]
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 030 322, [email protected]
Antto Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 030 547, [email protected]