Hoppa till innehåll
Media

Nu är sammandraget av utlåtandena om uppdateringarna av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen färdigt

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2022 15.58 | Publicerad på svenska 27.4.2022 kl. 16.36
Pressmeddelande

Kommunerna och välfärdsområdena anser att de ändringar som föreslås i lagstiftningen om finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet i huvudsak kan understödas. Ett undantag utgörs av den nya bestämningsfaktor som föreslås i finansieringen av välfärdsområdena, tillägget för universitetssjukhus. I fråga om den avviker ståndpunkterna avsevärt från varandra bland dem som hörts.

I utlåtandena konstaterades allmänt att man i detta skede bör undvika sådana förändringar som i väsentlig grad påverkar utgångspunkterna för kommunernas och välfärdsområdenas finansiering nästa år.

Kommunerna och välfärdsområdena ansåg att utlåtandetiden var för snäv. Det var inte möjligt att närmare bedöma i synnerhet de förslag som gäller behovsfaktorerna inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården samt tillägget för universitetssjukhus, eftersom det forskningsmaterial som ligger till grund för dem ännu inte har publicerats. 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården drar upp riktlinjer för propositionens slutliga innehåll utifrån utlåtanderesponsen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i början av maj 2022.

Finansministeriet hörde representanter för välfärdsområdena, Finlands Kommunförbund och vissa kommuner vid ett diskussionsmöte som ordnades den 20 april 2022. Dessutom har det varit möjligt att kommentera propositionsutkastet i utlåtandetjänsten under tidsperioden 13–21.4.2022. Det var inte möjligt att ordna en normal remissbehandling av utkastet till proposition. Orsaken till detta var tidtabellen för färdigställandet av statistik- och forskningsmaterialet som ligger till grund för översynen av lagstiftningen och tidsfristen för de brådskande propositioner som skulle behandlas under riksdagens vårsession. 

Mer information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi