Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Rangordningen av bankborgenärer förtydligas

Finansministeriet
6.9.2018 13.36
Pressmeddelande

Lagändringarna förbättrar bankernas förutsättningar för resolution och förverkligandet av investeraransvaret. Det blir lättare för investerare att bedöma riskerna med olika finansiella instrument.

Regeringen föreslår att rangordningen för kreditinstituts- och värdepappersföretagsborgenärer förtydligas och att en ny skuldklass införs. Skulden måste uppfylla vissa villkor för att kunna höra till denna skuldklass. I lånevillkoren ska man bland annat avtala om att det finansiella instrumentet uttryckligen hör till denna klass.

Förslaget förtydligar också rätten att avtala om det finansiella instrumentets icke-prioritering vid konkurs.

Syftet med resolutionslagstiftningen är att möjliggöra effektiv nedläggning eller omstrukturering av krisdrabbade banker så att insättarna och stabiliteten på finansmarknaderna tar så lite skada som möjligt. Bankernas ägare och investerare står för resolutionskostnaderna.

Ändringarna i EU-lagstiftningen i bakgrunden

Genom lagändringarna genomförs ändringarna i EU:s resolutionsdirektiv nationellt. Ändringarna är ett led i EU:s omfattande bankregleringspaket och de har även ett samband med fullbordandet av bankunionen.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 29 december. Regerinens proposition publiceras på Beslut-sidan.

13 utlåtanden om rangordningen för bankers borgenärer (nyhet 18.6.)
Ändringar som gäller den ordning i vilken en banks borgenärer ska få betalning på remiss (nyhet 7.5.)

Ytterligare information:

Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi