Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.27
Pressmeddelande

Myndigheternas tillgång till information om bank- och betalkonton effektiviseras då penningtvättlagstiftningen skärps. Regeringen lämnade propositionen om lagändringarna torsdagen den 4 oktober.

I propositionen föreslås att flera myndigheter i fortsättningen ska kunna utnyttja ett elektroniskt datasöksystem för att få information om bankkonton. Myndigheternas befogenheter ändras inte.

Ändringen

  • effektiviserar myndigheternas verksamhet och tillgång till information
  • underlättar medborgarnas ärendehantering
  • förbättrar bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Dessutom ska Tullen i fortsättningen upprätthålla ett register med information om kundkonton hos betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor. Tullen kan överlämna informationen enbart till myndigheter.

Risker i anknytning till virtuella valutor bekämpas

Regeringen föreslår att utgivare av och handelsplatser för virtuella valutor ska förpliktas att registrera sig i ett register som förs av Finansinspektionen. Skyldigheten gäller även växel- och plånbokstjänster. Dessa aktörer ska dessutom bland annat se till att kundmedlen är skyddade. Lagen tillämpas endast på näringsverksamhet.

Tillhandahållare av virtuella valutor ska enligt propositionen iaktta lagstiftningen som gäller penningtvätt och bekämpning av finansieringen av terrorism. Detta betyder bland annat skyldigheten till kundkännedom om kunden och kundidentifiering samt till att följa kundens verksamhet under kundförhållandets gång.

Myndighetssamarbetet effektiviseras

Propositionen ökar på myndigheternas nationella och internationella samarbete när det gäller att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering. Lagen innehåller bestämmelser om grunderna för vägran att samarbeta och byta information.

Genom lagändringarna genomförs ändringarna i EU:s femte penningtvättdirektiv. Regeringen lämnade propositionen om ändringarna torsdagen den 4 oktober.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Propositionen innehåller övergångsbestämmelser som gäller tillsynssystemet och registreringskraven för bank- och betalkonton.

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi