Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Resandeinförseln av cigaretter ökade, införseln av snus minskade

Finansministeriet
9.10.2019 9.00
Pressmeddelande

Resandeinförseln av cigaretter ökade i år med 3 procent och införseln av snus minskade med 13 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde in cirka 368 miljoner cigarretter och cirka 15,8 miljoner dosor snus under 12-månadersperioden som löpte ut vid utgången av september i år. Resandeinförseln av cigarretter ökade med ungefär 3 procent och resandeinförseln av snus minskade med 13 procent jämfört med året innan.

Undersökningen av resandeinförseln ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Trenden har varit minskande under uppföljningsperiodens gång. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till dryga 800 miljoner cigarretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har under uppföljningsperioden ökat från 5,7 miljoner dosor till 15,8 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigaretter köps enligt enkäterna på följande ställen:

  • butik på färjan: 141 miljoner cigaretter (38 % av de cigaretter resenärer importerar)
  • Estland: 64 miljoner cigaretter (17 %)
  • Ryssland: 33 miljoner cigaretter (9 %)
  • något annat EU-land: 62 miljoner cigaretter (17 %)
  • flygfältet: 38 miljoner cigaretter (10 %)
  • annat land utanför EU: 21 miljoner cigaretter (6 %)
  • annat köpställe: 9 miljoner cigaretter (2 %).

Införseln av cigaretter från något annat EU-land eller från flygplatsbutiker ökade medan införseln från Estland minskade. Ändringarna i fördelningen mellan de olika inköpsplatserna var små.

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 61 procent in cigaretterna för eget bruk, 28 procent åt någon annan och 10 procent både för eget och för någon annans bruk. När det gäller resandeinförseln av snus svarade 79 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 15 procent åt någon annan och 6 procent både för eget och för någon annans bruk.

Av resenärerna uppgav 20 procent att de under en och samma resa hade fört in mera än en kartong cigaretter. Antalet är detsamma som ett år tidigare. Den beräknade införseln av snus var i genomsnitt 840 gram per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen av resandeinförseln har genomförts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tupakkateollisuusliitto ry. Kantar TNS Oy samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på drygt 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus (på finska)

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Farid Hamadi, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 502 6890, farid.hamadi(at)imperialbrands.fi