Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster utgivna

Finansministeriet
18.1.2019 15.09
Nyhet

Finansministeriet publicerade den 18 januari 2019 riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster. Riktlinjerna utgör principerna som styr användningen, upphandlingen och produktionen av den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster. Datakommunikationstjänsterna utgör grunden för digitaliseringen och åtkomsten till tjänsterna, tjänsternas funktion och säkerhet är grunden för moderna tjänster.

Syftet med riktlinjerna är att stöda statsförvaltningens, landskapens och kommunernas ledning och IKT-ledning i att fatta ändamålsenliga, säkra, effektiva och kostnadseffektiva beslut om datakommunikationstjänster inom den offentliga sektorn.

Riktlinjerna har indelats i tre områden:

  1. Riktlinjer för användbarhet, beredskap och skydd
  2. Riktlinjer för teknik och leverantörer
  3. Riktlinjer för produktion och upphandling

Utöver riktlinjerna rekommenderar arbetsgruppen att det inrättas en särskild datakommunikationsgrupp. Arbetsgruppen ska ställa upp mål och följa upp genomförandet av riktlinjerna, och den ska ha representanter för organisationer som styr, tillhandahåller och producerar datakommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen.

Bekanta dig med publikationen Riktlinjer för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster

Ytterligare information:

Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT