Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förnyandet av lagen om placeringsfonder inleds – nu kan du påverka

Finansministeriet
2.11.2016 12.08
Pressmeddelande

Lagen om placeringsfonder bör revideras för att man ska kunna trygga den finländska placeringsfondverksamhetens konkurrenskraft. Finansministeriet har inlett förberedningen av reformen och allmänheten kan påverka beredningen via Lausuntopalvelu.fi.

Fondverksamhetens affärsverksamhetsmiljö förändras framför allt på grund av internationaliseringen och utvecklingen av finansteknologin. EU-kommissionen försöker utöka det gränsöverskridande utbudet av tjänster från ett medlemsland till ett annat. Lagen om placeringsfonder bör uppdateras så att den är i linje med regleringen i övriga EU-länder och möjliggör jämlik konkurrens.

Målet är att minska på fondverksamhetens koncentration i Finland och att öka på fondbolagens och placeringsfondernas konkurrenskraft såväl i hemlandet som på internationellt plan. Detta skulle öka på flexibiliteten och skapa nya alternativ för till exempel bolagsformerna.

Normer förtydligas

Föreskrifterna i lagen om placeringsfonder kräver också förtydligande eftersom lagen svällt upp till en omfattande helhet.  Detta beror speciellt på den ökade EU-regleringen. Utvärderingen av mängden föreskrifter som gäller specialplaceringsfonder och det korrekta regleringssambandet har ett samband med denna målsättning.

Reformen förverkligar regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Finansteknologin ger nya alternativ

Formuleringarna i lagen om placeringsfonder får inte utgöra något hinder för utnyttjandet av systemutveckling och finansteknologi. Ny teknologi kan utnyttjas bland annat vid distansärenden, marknadsföring samt identifiering och igenkännande av kunderna.

Det kan till exempel vara möjligt i framtiden att placeringsfonders andelsregister förverkligas med decentraliserade informationssystem. Regleringen får inte utgöra något hinder för utveckling, förutsatt att de nya modellerna kan garantera pålitlig registrering av uppgifter och myndigheternas tillgång till information.

Fondplacerarnas ställning begrundas

Samtidigt som fondbolags och fonders rörelseutrymmen utvidgas bör man också ta i beaktande fondplacerarnas ställning.

Avsikten är att man i samband med reformen gör en bolagsrättslig utvärdering över hur andelsägarna kunde delta i fondbolagets förvaltning på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan man garantera att fondplacerarna får information om fondbolagets verksamhet åtminstone på samma sätt som i dagsläget. Det är dessutom viktigt att trygga fondägarnas allmänna förtroende för organiseringen av fondbolagets verksamhet.

Ta ställning på Lausuntopalvelu.fi

Finansministeriet har berett en utvärderingspromemoria om reformen med riktgivande alternativ till utvecklingen av lagstiftningen.

De kommande reformerna kan nu påverkas genom att lämna in sin åsikt via Lausuntopalvelu.fi. Remisstiden fortsätter till den 14 december.

Finansministeriet bedömer på basis av responsen om det finns något behov av att tillsätta en arbetsgrupp för beredningen av reformen, och hurdan gruppens uppdrag skulle bli.

Utlåtande.fi (på finska)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 02955 30552,  paula.kirppu(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Finansmarknaderna norminpurku spetsprojekt