Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sijoitusrahastolain uudistaminen alkamassa – nyt voit vaikuttaa

Valtiovarainministeriö
2.11.2016 12.08
Tiedote

Sijoitusrahastolaki kaipaa uudistamista, jotta voidaan turvata suomalaisen sijoitusrahastotoiminnan kilpailukyky. Valtiovarainministeriö on aloittanut uudistuksen esivalmistelun, ja siihen voi vaikuttaa kertomalla mielipiteensä Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Rahastotoiminnan liiketoimintaympäristöä muuttavat etenkin kansainvälistyminen ja finanssiteknologian kehitys. EU:n komissio pyrkii lisäämään palvelujen tarjoamista jäsenmaasta toiseen. Sijoitusrahastolakilakia on syytä päivittää, jotta se vastaa muiden EU-maiden sääntelyä ja mahdollistaa täysivertaisen kilpailun.

Tavoitteena on vähentää rahastotoiminnan keskittyneisyyttä Suomessa sekä lisätä rahastoyhtiöiden ja sijoitusrahastojen kilpailukykyä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tämä toisi lisää joustavuutta järjestelmään ja uusia vaihtoehtoja esimerkiksi yhtiömuotoihin.

Normeja selkiytetään

Sijoitusrahoituslaki kaipaa myös säädösten selkiyttämistä, koska se on paisunut laajaksi kokonaisuudeksi. Tähän on vaikuttanut etenkin EU-sääntelyn lisääntyminen. Tähän tavoitteeseen liittyy erikoissijoitusrahastoa koskevan sääntelyn määrän ja oikean sääntely-yhteyden arviointi.

Uudistuksella toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Finanssiteknologia avaa uusia toteutusvaihtoehtoja

Sijoitusrahastolain kirjoittamistavan ei pidä estää järjestelmäkehityksen ja finanssiteknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä. Uutta teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa etäasioinnissa, markkinoinnissa sekä asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa.

Tulevaisuudessa saattaa esimerkiksi olla mahdollista, että sijoitusrahaston osuusrekisteri toteutetaan hajautetulla tietojärjestelmällä. Sääntelyn ei pitäisi olla kehityksen esteenä, jos voidaan turvata tietojen luotettava kirjaaminen ja viranomaisten tiedonsaanti uusilla toteutusmalleilla.

Rahastosijoittajan asemaa punnitaan

Samalla kun lisätään rahastoyhtiön ja rahaston toiminnan järjestämisen liikkumavaraa, on tärkeää punnita rahastosijoittajan asemaa.

Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus arvioida yhteisöoikeudellisesti, miten osuudenomistaja voisi osallistua kustannustehokkaasti rahastoyhtiön hallintoon. Samalla varmistetaan, että rahastosijoittajat pystyvät saamaan tietoa rahastoyhtiön toiminnan järjestämisestä vähintään yhtä hyvin kuin nykyään. Lisäksi on tärkeää turvata osuudenomistajien yleinen luottamus rahastoyhtiön toiminnan järjestämiseen.

Ota kantaa Lausuntopalvelu.fi:ssä

Valtiovarainministeriö on valmistellut uudistuksesta arviomuistion, jossa pohditaan suntaa-antavasti, millä tavalla sääntelyä voisi kehittää.

Tuleviin uudistuksiin voi nyt vaikuttaa kertomalla mielipiteensä Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoaika jatkuu 14. joulukuuta saakka.

Valtiovarainministeriö arvioi palautteen perusteella, onko tarvetta perustaa työryhmä valmistelemaan uudistusta ja millainen toimeksianto sille annettaisiin.

Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, puh. 02955 30552,  paula.kirppu(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat kärkihankkeet norminpurku