Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SoteDigi Oy och Vimana Oy slås samman den 1 februari 2020 – ny bolagsstyrelse vald

Finansministeriet
29.1.2020 14.58
Pressmeddelande

De statsägda specialuppgiftsbolagen SoteDigi Oy och Vimana Oy slås samman till ett riksomfattande bolag från och med den 1 februari 2020. Finansministeriet har utnämnt en ny styrelse för bolaget.

För bolaget som ska gå samman har en ny styrelse utsetts genom beslut av aktieägaren den 29 januari 2020. Som ordförande för styrelsen fortsätter Timo Lepistö, JM, Senior Advisor. Han har varit ordförande för SoteDigi Oy:s styrelse sedan våren 2019.

Till vice ordförande valdes Markus Sovala, finanspolitisk samordnare vid finansministeriet, och till styrelsemedlemmar utvecklingsdirektör Harri Eskola Business Finland, regeringsrådet Minna-Marja Jokinen från finansministeriet, beskattningsrådet Mirjami Laitinen, IKT-direktör Kari Suominen från Fingrid Oyj och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet. Sovala och Voipio-Pulkki har erfarenhet av styrelsearbete inom SoteDigi Oy, Eskola och Laitinen å sin sida vid Vimana Oy. Den nya styrelsen inleder sin verksamhet den 1 februari 2020.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 17 december 2019 sammanslagningen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, två statsägda bolag med specialuppgifter. Sammanslagningen genomfördes genom ett affärsverksamhetsköp genom vilket SoteDigi Oy förvärvade Vimana Oy:s hela affärsverksamhet.

Det riksomfattande bolagets specialuppgift är att som en del av den offentliga sektorn i sin helhet utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet. En annan specialuppgift är att stödja utnyttjandet av myndigheternas nationella stödtjänster för e-tjänster samt att främja integrationen och interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet. Bolaget främjar också kunskapsbaserad ledning samt genomförandet av kundorienterade och kostnadseffektiva lösningar i syfte att möjliggöra digitala fördelar i framtiden.

Ytterligare information:

Salla Kalsi, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi
Timo Lepistö, ordförande för styrelsen, tfn 0400 821 815, [email protected]

Offentliga förvaltningens ICT