Hoppa till innehåll
Media

Finland deltar i grundandet av Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2015 14.52
Pressmeddelande

Finland ämnar delta i avtalsförhandlingarna om grundandet av Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB). AIIB är en ny multilateral investeringsbank som fokuserar på att främja infrastrukturinvesteringar i Asien. Största delen av kapitalet kommer från Asien.

Finland har genom att delta i förhandlingarna uttryckt sin avsikt att gå med i Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken som grundarmedlem. Kina har lagt fram initiativet till AIIB.

Finansministeriet sände den 27 mars 2015 ett godkännandebrev till AIIB:s sekretariat. Finland kommer i egenskap av grundarmedlem att delta i förhandlingarna om AIIB:s grundstadga. 

– Behovet av infrastrukturinvesteringar är väldigt stort i Asien. Finlands målsättning är att AIIB skulle understöda infrastrukturutvecklingen i området på ett hållbart och miljövänligt sätt, säger finansminister Antti Rinne.

Deltagandet i avtalsförhandlingarna är motiverat även ur handelspolitiskt perspektiv. Ökade infrastrukturinvesteringar i Asien kan gynna den finländska exportindustrin. AIIB:s prioriterade områden omfattar bl.a. energin, trafiken, telekommunikationen, vattenförsörjningen och miljöskyddet.

– AIIB kan tillföra viktiga satsningar i den asiatiska tillväxten. Flera finländska företag har specialkompetens inom AIIB:s prioriterade områden. Jag hoppas att de kan utnyttja de möjligheter som öppnas, säger Rinne.

Kina största aktieägaren

Flera asiatiska länders regeringar uppnådde i höstas enighet om inledandet av fördragsförhandlingar om grundandet av AIIB. AIIB är dock öppen för alla stater: andra länder kan också delta i avtalsförhandlingarna och bli grundarmedlemmar i AIIB. Flera andra EU-länder har också meddelat om sin avsikt att delta i avtalsförhandlingarna och att bli grundarmedlemmar i AIIB.

Största delen av AIIB:s kapital kommer från Asien. Kina kommer att vara den största aktieägaren.

– Kina har redan i åratal uppmanats att ta större ansvar för utvecklandet av internationella finansieringsinstitutioner, eftersom landets ekonomiska tyngd vuxit. Kina har nu axlat denna roll, och Finland vill understöda denna eftersträvan, säger Rinne.  

Förhandlingarna om grundstadgan ska slutföras under innevarande år. Finlands kapitalandel kommer att bestämmas i samband med dessa förhandlingar.

Det slutliga beslutet om Finlands medlemskap i AIIB fattas i enlighet med beslutsfattandeprocessen för antagandet av fördrag, efter att förhandlingarna om grundfördraget slutförts.

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, [email protected]
Kaisa Korhonen, tjänstemannasekreterare, tfn 02955 30602, [email protected]

Antti Rinne Finansmarknaderna