Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Svara på enkäten gällande kommunernas lägesbild!

Finansministeriet
14.11.2019 12.45
Nyhet

Projektet Kommunernas lägesbild framskrider vid finansministeriet. Kommunernas invånare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda har nu möjlighet att genom en enkät lyfta fram fenomen som präglar den egna kommunens situation och framtidsutsikter. En skild enkät riktad till kommunernas ledande tjänsteinnehavare samt förtroendevalda har skickats till kommunernas registratorskontor.

För kommunernas invånare har det öppnats en enkät, vars syfte är att kartlägga invånarnas synpunkter på kommunernas framtida utmaningar och möjligheter. Syftet är också att samla in information om invånarnas syn på tillgängligheten av information om den egna kommunen och på hur den används i det kommunala beslutsfattandet.

Vi ber dig att svara på enkäten senast 10 december 2019 via tjänsten dinåsikt.fi. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna.

Länken till enkäten

Förvaltningspolitiken Kommunärenden