Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Muntlig anmärkning åt Tullens generaldirektör Hartikainen, parterna uppnådde en uppgörelse i godo

Finansministeriet
31.1.2017 9.13 | Publicerad på svenska 31.1.2017 kl. 11.31
Pressmeddelande

Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki gav måndagen den 30 januari Tullens generaldirektör Antti Hartikainen en muntlig anmärkning med anledning av agerandet i samband med det disciplinära förfarandet i fråga om Tullens kommunikationsdirektör.

Finansministeriet inledde utredningsprocessen efter att ha fått en i 28 § i arbetarskyddslagen avsedd anmälan från Tullen i höstas. Ministeriet har utrett ärendet grundligt genom att höra vederbörande samt andra parter. Processparterna har nått en uppgörelse i godo vid gemensamma diskussioner och förbundit sig till att samarbeta i syfte att uppnå Tullens målsättningar. En muntlig anmärkning åt generaldirektör Hartikainen är enligt Finansministeriet en tillräcklig åtgärd.

Utredningen som inleddes i höstas har nu slutförts. Finansministeriet kommer under vårens gång i samband med sin resultatstyrning både att stöda och att fästa uppmärksamhet vid funktionen hos Tullens ledingssystem. Martti Hetemäki deltar i Tullens ledningsgrupp i februari och ordnar senare under våren en uppföljningsdiskussion parterna emellan.

– Allas insats behövs för att skapa ett positivt arbetsklimat vid Tullen, säger Hetemäki.

Tullen är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet svarar för resultatstyrningen av Tullen.

Ytterligare information:

Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi
Kommunikationsdirektör Liinu Lehto, tfn 02955 30221, liinu.lehto(at)vm.fi