Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp bedömer skattemässiga behandlingen av olika placeringsformer

Finansministeriet
2.6.2017 11.43
Pressmeddelande

En arbetsgrupp ska utreda hur den skattemässiga behandlingen av olika placeringsformer kunde föras närmare varandra och uppdateras.

Utredningen gäller framför allt placeringsfonder, spar- och placeringsförsäkringar samt kapitaliseringsavtal, dvs. placeringsavtal som ingåtts mellan försäkringsbolag och kunder. Arbetsgruppen bedömer dessutom den skattemässiga behandlingen av kapitalfondstrukturerna hos kommanditbolag.

Arbetsgruppen

  • bedömer den nuvarande skattemässiga behandlingens funktion, dess tidsenlighet samt neutraliteten hos olika placeringsformer
  • utarbetar ett nytt förslag om skattemässiga behandlingen av pensioner med engångspremie
  • granskar problem som observerats i samband med gränsöverskridande situationer till exempel i fråga om placeringsfonder
  • ger rekommendationer om förenhetligandet och uppdaterandaet av den skattemässiga behandlingen av olika placeringsformer

Arbetet baserar sig på regeringsprogrammet, enligt vilket man under denna valperiod utreder den skattemässiga behandlingen av olika placeringsformer och pensioner med engångspremie.

Arbetet fortsätter till nästa vår

Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen fredagen den 2 juni. Arbetsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av mars nästa år.

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information:

Jari Salokoski, finansråd, arbetsgruppens ordförande (9.6 -), tfn  02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi
Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi.