Hoppa till innehåll
Media

Revideringen av matrikellagen skjuts upp till nästa regeringsperiod

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 9.33
Pressmeddelande

Finansministeriet kommer inte att lämna någon regeringsproposition om upphävande av matrikellagen under denna regeringsperiod. Syftet med revideringen av matrikellagen har varit att förtydliga behandlingen av och praxis för statsanställdas personuppgifter samt att minska överlappande reglering. Det konstaterades utifrån remissvaren att man inte hinner lämna någon regeringsproposition under denna regeringsperiod.

Beredningen av ärendet fortsätter och avsikten är att en regeringsproposition överlämnas till riksdagen under nästa regeringsperiod.

Reformen baserar sig på förslag som lagts fram av en arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet. Arbetsgruppen överlämnade sina förslag till finansministeriet i december 2021. Finansministeriet beredde förslaget till ändring av offentlighetslagen och ordnade ett omfattande samråd om förslagen utifrån förslagen. Förslaget till upphävande av matrikellagen var på remiss 2 juni–1 augusti 2022.

Ytterligare information:
Marika Paavilainen, regeringsråd, tfn 0295 530302, marika.paavilainen(at)gov.fi