Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklings- och verksamhetsplanen för nationella AI-programmet AuroraAI 2019-2013 på remiss

Finansministeriet
15.3.2019 14.52
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om utvecklings- och verkställighetsplanen för nationella AI-programmet AuroraAI under perioden 2019-2023. I utvecklings- och verkställighetsplanen presenteras det en uppfattning om hur Finlands och framför allt den offentliga förvaltningens övergång till AI-tidevarvet borde påskyndas under de kommande åren på ett människoorienterat, datasäkert och etiskt hållbart sätt. Remissvar kan lämnas fram till den 12 april 2019.

Mandatperioden för förstudieprojektet för det av finansministeriet tillsatta nationella AI-programmet Aurora var 15.9.2018 - 28.2.2019. Förstudieprojektet genomfördes i öppet nätverksbaserat samarbete av den offentliga, den privata och tredje sektorn.

Förstudieprojektet producerade en utvecklings- och verkställighetsplan för AuroraAI för åren 2019-2023. I utvecklings- och verkställighetsplanen föreslås det att ett människocentrerat och föregripande samhälle verkställs genom följande åtgärder:

  1. En beredningsgrupp för planeringen och inledandet av verkställandet.
  2. Ett nära samarbete med medborgarna och företagen som går ut på att utreda de viktigaste livssituationer och transaktioner som man vill göra ännu smidigare och effektivare.
  3.  Verksamhetsförändringar i utvalda livssituationer och transaktioner.
  4. Förstärkning av verkställandet genom inrättande av ett team för stöd för förändringar i verksamheten samt en gemensam AuroraAI-lägescentral. Vid befolkningsregistercentralen inrättas dessutom en stödfunktion för AuroraAI-nätet.

Remissbehandlingen inleddes den 15 mars 2019 och utlåtanden kan lämnas in ända till den 12 april 2019. Begäran om utlåtande samt utvecklings- och verkställighetsplanen, inkl. bilagor, kan ses på Lausuntopalvelu.fi.

Förstudieprojektet identifierade de förändringar som människocentrerad och livssituationsbaserad verksamhet medför bland annat för serviceproduktionen och ledandet. Projektet skisserade upp och förverkligade en första försöksversion av ett AuroraAI-nät som möjliggör ömsesidig interaktion mellan smarta tjänster, och som avsetts för organisationer som producerar tjänster för människors olika livssituationer. Ur serviceanvändarnas perspektiv ska AuroraAI-nätet möjliggöra sömlösa och smidiga servicekedjor som består av flera olika serviceleverantörers tjänster och som fungerar i olika situationer och händelser i livet.

Finland mot AI-eran på ett människocentrerat och etiskt hållbart sätt (nyhet 5.3.20)

AuroraAI på finansministeriets webbplats

Keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #AuroraAI

Ytterligare information:

Anna-Maija Karjalainen, IKT-direktör, överdirektör, tfn 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, koordinerare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT