Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsreformen
Välfärdsområdenas finansieringskalkyler har uppdaterats

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2021 11.27
Pressmeddelande

De uppdaterade kalkylerna finns tillgängliga på social- och hälsovårdsreformens webbplats. Kommunernas finansieringskalkyler publiceras när planen för de offentliga finanserna för 2022–2025 har getts ut.

I välfärdsområdenas finansieringskalkyler har gjorts tekniska uppdateringar, det vill säga de kostnader och den finansiering som överförs har uppdaterats till 2022 års nivå. De uppdaterade kalkylerna baserar sig på kommunernas budgetar för 2021 och ekonomiplaner för 2022. Viktningarna i bestämningsfaktorerna för finansieringen har inte ändrats jämfört med den kalkyl som publicerades i december 2020. Uppgifterna om befolkningsstrukturen har uppdaterats till 2020 års nivå utifrån Statistikcentralens statistik från slutet av mars.  

Beräknat enligt nivån 2022 uppgår de social- och hälsovårdskostnader som överförs till 20,16 miljarder euro och räddningsväsendets kostnader till 470 miljoner euro.

Kalkylen är fortfarande en uppskattning av den framtida finansieringen. Kalkylerna preciseras senare när bokslutsuppgifterna för 2021 och 2022 blir klara. Nästa uppdatering av kalkylerna görs hösten 2021.

Mer information:
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden