Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statssekreteraren Partanen till toppmötet för öppen förvaltning i Milan

Finansministeriet
2.2.2018 16.40
Pressmeddelande

Statssekreterare Jari Partanen är ställföreträdare för minister Vehviläinen vid Europeiska toppmötet för partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership www.opengovpartnership.org) ”European Open Government Leaders’ Forum” som hålls i Milan den 5 februari.

Temat för mötet är ”Delaktighet - nyckeln till bättre beredning av beslutsfattandet”. Europa står under de kommande årtiondena inför grundläggande utmaningar, såsom föråldrande befolkning, ungdomsarbetslöshet, tryggandet av ekonomisk tillväxt, invandring. Det viktigaste temat för mötet i Milan är att begrunda hur dessa utmaningar kan mötas genom att förstärka öppenheten och delaktigheten, och hur  kontakten mellan medborgare och förvaltningen kan förbättras.

Italien är värd för det europeiska toppmötet om öppen förvaltning. Mötesdeltagarna inkluderar ministrar, företrädare för medborgarorganisationer och höga tjänstemän.

Finland anslöt sig år 2013 till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning som grundades 2011. Allas delaktighet, begriplighet, offentlighet och ett öppet landskap är centrala målsättningar i Finlands nuvarande handlingsprogram för öppen förvaltning. Utgångsläget är att medborgarnas förtroende kan vinnas endast om förvaltningens strukturer, verksamhet, tjänster och reformer är begripliga för allmänheten. Det måste vara möjligt att delta i beslutsfattandet, beredningen, planeringen av tjänsterna och utvecklandet av välfärdssamhället.  Främjandet av öppen förvaltning måste vara en del av all myndighetsverksamhet och av alla reformer. www.avoinhallinto.fi

Ytterligare information:

Statssekreterare Jari Partanen, finansministeriet,
tfn 040 591 1377

Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet 040 764 9880

Anu Vehviläinen Avoin hallinto Finansministeriet Förvaltningspolitiken