Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet beviljade understöd för att främja digitaliseringen av tjänster i kommunerna

Finansministeriet
26.3.2018 15.00
Pressmeddelande

Finansministeriet har den 23 mars 2018 utifrån de ansökningar som kommit in till ministeriet inom utsatt tid beslutat bevilja understöd för 14 projekt. Understöden ska täcka kostnader som följer av att kommunerna digitaliserar serviceprocesser, utvecklar e-tjänster eller sprider information om digitaliseringsarbetets resultat.

Understöd beviljades kommunerna Hollola, Janakkala och Birkala, städerna Jämsä, Villmanstrand, Björneborg, Rovaniemi, Vanda och Etseri. Understöd beviljades också för Nokia stads och Lempäälä kommuns samprojekt. Kangasniemi kommun och Seinäjoki stad fick understöd för två projekt. 

Understöd beviljades för två olika ändamål:

1. Digitalisering som förnyar interna och externa serviceprocesser och för utveckling av e-tjänster, till exempel

  • ekonomi- och personalförvaltningsprocesser
  • digitalisering av kommunens tillståndsprocesser
  • optimering av styrningen av den småbarnspedagogiska verksamheten och utveckling av verksamhetsprocesserna
  • optimering av transporterna
  • utveckling av andra externa eller interna serviceprocesser

2. Spridning och återgivning av digitaliseringsarbetets resultat:

  • tillämpning av system som utvecklats av andra kommuner 
  • tillämpning av system som redan tagits i bruk inom en eller flera servicesektorer i kommunen och som ska införas som en mera omfattande varaktig handlingsmodell

Kundorienterad utveckling av serviceprocesser lyftes fram vid bedömning av ansökningar 

Finansministeriet fick sammanlagt 57 ansökningar om understöd. Bedömningen av ansökningarna skedde i första hand utifrån de två potentiella understödsändamålen. Vid bedömningen beaktades också nuläget i hela landet och övriga pågående kommunernas egna digitaliseringsprojekt eller projekt som på något annat sätt stödjer dem.

På grund av det stora antalet ansökningar och det tillgängliga anslaget har ministeriet gett särskild prioritet åt serviceprocesser i punkt 1. Vid bedömningen betonades också projektens innovativitet, konkrethet, genomförbarhet och kundorientering.   

Villkoret för understödet är att kommunen deltar i Digikommunförsöket

Ytterligare information: 

Maria Vuorensola, projektkoordinator, tfn 02955 30205, maria.vuorensola(at)vm.fi
 

Kommunärenden