Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens

Finansministeriet
21.10.2015 15.58
Pressmeddelande

Finansministeriet har färdigställt ett utkast till lagstiftning som implementerar de ändringar i den nationella regleringen som förutsätts av EU:s värdepappersförordning. Utkastet sändes på remiss onsdagen den 21 oktober och remisstiden löper ut den 2 november.

Målet med EU-förordningen och den nationella lagstiftningen är att öppna förvaringen av värdepapper för konkurrens. Förordningen trädde i kraft i september 2014.

Ministeriet begär utlåtanden om två specifika frågor i utkastet:

  • allmänna offentligheten i fråga om innehav av aktier
  • säkerställandet av myndigheternas tillgång till information i ett läge där informationen om aktieägare förvaras vid utländska värdepapperscentraler eller utländska förvaringsbanker

Finansministeriet bereder skilt de nödvändiga ändringarna i skattelagstiftningen. Inledandet av internationell automatisk utväxling av beskattningsuppgifter bereds också.

Företagens ägaruppgifter kommer att öppnas även genom andra förslag, t.ex. ändringar i lagstiftningen som gäller penningtvätt. Finansministeriets arbetsgrupp har för avsikt att föreslå ett offentligt register dit man samlar in uppgifter om ägare och faktiska förmånstagare i sådana fall där ägarandelen eller beslutandemakten överskrider 25 procent. Arbetsgruppen överlåter sin promemoria om förnyandet av penningtvättlagstiftningen i november.

Öppnandet av konkurrensen inom förvaringen av värdepapper

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]