Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bekämpningen av skatteflykt framskrider i EU

Finansministeriet
21.6.2016 11.14
Nyhet

EU:s medlemsländer kom tisdagen den 21 juni överens om direktivet om bekämpning av skatteflykt. Direktivet är ett led i det omfattande paketet för bekämpning av skatteflykt.

Ekofinrådet behandlade fredagen den 17 juni kompromissförslaget till ett direktiv om bekämpning av skatteflykt. Politisk enighet om kompromissförslaget uppnåddes i samband med det skriftliga förfarandet efter mötet. Finland understödde ordförandens förslag vid Ekofinrådet och har förbundit sig till målsättningarna i direktivet.

Den godkända texten innehåller följande föreskrifter:

  • begränsning av rätten att dra av räntor
  • utflyttningsbeskattning
  • allmän bestämmelse om missbruk
  • lagstiftning om utländska bassamfund
  • skillnader i skattemässig behandling, dvs. en s.k. hybridbestämmelse.

Kompromisstexten innehåller några ändringar till det ursprungliga direktivförslaget från januari.  Kompromissen innehåller inte längre några föreskrifter om övergången från befrielsemetoden till avräkningsmetoden. Den godkända texten inkluderar också senareläggningar av tillämpningen av utflyttningsskatten och bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningarna.

EU-kommissionens pressmeddelande (på engelska)

Bakgrundsinformation om åtgärdspaketet mot skatteflykt (rådets webbplats)

Förfrågningar:

Marianne Malmgrén, lagstiftningsråd, tfn 02955 30163, marianne.malmgren(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella ärenden, ett av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.