Hoppa till innehåll
Media

Vesa Lipponen ny informationsdirektör vid finansministeriet

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 13.50
Pressmeddelande
Vesa Lipponen.

Statsrådet har utnämnt politices magister Vesa Lipponen till informationsdirektör för finansministeriet. Lipponen är för närvarande tjänsteförrättande informationsdirektör vid ministeriet.

”Jag är mycket glad och stolt över att kunna fortsätta som finansministeriets informationsdirektör efter detta vikariat på cirka ett år. Uppgiften har visat sig vara ännu mångsidigare och mer utmanande än vad jag hade väntat mig. Betydelsen av information och teknik i vårt arbete ökar ständigt, och utmaningarna håller inte på att minska. Lyckligtvis får jag även i fortsättningen hjälp av alla experter vid informationsenheten och i hela ministeriet samt av de nätverk och intressentgrupper med vilka det är glädjande att arbeta”, berättar Lipponen.

Informationsdirektören ansvarar för ärenden som gäller resultatstyrningen inom förvaltningsområdet samt styrningen och samordningen av informationshanteringen och informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet.  Informationsdirektören leder dessutom verksamheten vid finansministeriets informationsenhet och utvecklingen av funktionerna.  

Lipponen har arbetat i flera olika uppgifter vid finansministeriet sedan 2017. Han har tidigare arbetat bland annat som projektchef vid arbets- och näringsministeriet samt som chef och utvecklingschef för strategienheten vid NTM-centralen i Nyland. 

Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 12 augusti. Lipponen utnämndes till tjänsten från och med den 1 oktober 2021.

Ytterligare information:
Toni Tuomainen, regeringssekreterare, tfn 02955 30411, toni.tuomainen(at)vm.fi
Vesa Lipponen, budgetråd, tfn 0295 530 753, vesa.lipponen(at)vm.fi