Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Ny remissbehandling av slopandet av indelningen av förvärvskällor för samfund

Finansministeriet
26.10.2018 11.19
Nyhet

Finansministeriet har justerat propositionen om slopande av indelningen av förvärvskällor för samfund på basis av remissresponsen från i våras. Ministeriet skickade det nya förslaget på remiss fredagen den 26 oktober.

De viktigaste ändringarna jämfört med den tidigare propositionen:

  • Begreppet näringsverksamhet utvidgas inte till att omfatta uthyrning av fastighet.
  • Förluster från överlåtelse av fastigheter som ingår i de övriga tillgångarna, till exempel uthyrda fastigheter, är avdragbara från samtliga näringskällans inkomster.

Remisstiden går ut den 9 november.

Begäran om utlåtande, lagutkastet och andra handlingar (projektsidorna)
Förslag till ändring av samfundsbeskattningen: indelningen i förvärvskällor ska slopas (pressmeddelande 22.3.)

Ytterligare information:

Sirpa-Liisa Venesjärvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30695, sirpa-liisa.venesjarvi(at)vm.fi