Hoppa till innehåll
Media

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle: Finland har de bästa offentliga e-tjänsterna i EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2018 12.05 | Publicerad på svenska 23.5.2018 kl. 11.48
Nyhet

Finland toppar den del i EU:s index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI 2018) som mäter den offentliga förvaltningens e-tjänster. Finland befinner sig bland de tre bästa även i en övergripande jämförelse. Indexet jämför 28 EU-länder inom fem olika delområden.

Finland står i täten när det gäller öppen data, e-tjänster och digital kompetens

Finlands placering i fråga om e-tjänster höjs framför allt tack vare mera omfattande tillgång till öppen data än tidigare och e-tjänsterna inom hälsovården, såsom Kanta-patientdatasystemet. I Finland har man redan under en längre tid öppnat mångsidiga datalager, allt från terrängdata till väder-, klimat-, havs-, trafik-, ekonomi-, lagstiftning, statistik- och kulturmaterial. I jämförelsen omnämns bland annat den förnyade Suomi.fi-tjänsten, där medborgarna kan kontrollera uppgifter som myndigheterna lagrat i sina register.

”Det långsiktiga arbete för ibruktagandet av nya handlingssätt som utförts i Finland under flera regeringsperioder börjar bära frukt. Vi kan nu glädjas över vår roll som banbrytare. Men vi bör också ha i minnet att de offentliga e-tjänsterna produceras åt medborgarna, företagen och samfunden. Användarnas serviceerfarenheter avgör hur vi lyckats, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som svarar för digitaliseringen av offentlig service.

Finland klarar sig väl enligt andra mätare för offentliga e-tjänster, men vi ligger först på 21:a plats i fråga om e-tjänster för företag.  

”Finansministeriet analyserar inom den närmaste tiden orsakerna till att denna mätare ger oss sämre resultat”, säger minister Vehviläinen.

Finland har redan i åratal varit det ledande landet i avsnittet som gäller digital kompetens. EU:s DESI-jämförelse tar i beaktande digitala lärmiljöer och nya undervisningsmetoder som framhävs i Finland i större mån än förr. Digital studentexamen har nämnts skilt som en betydande reform.

Finland en av föregångarna inom tillämpningen av artificiell intelligens

Finland kom på andra plats i jämförelsen som mäter integrationen av digital teknik. Vart annat finländskt företag utnyttjar enligt jämförelsen molntjänster. Finlands nationella strategi för artificiell intelligens som publicerades i december 2017, och som syftar till att göra Finland till en av föregångarna inom tillämpningen av artificiell intelligens, omnämns också i jämförelsen.

”Finland står i täten när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens. Vi bereder en informationspolitisk redogörelse som kommer att fästa uppmärksamhet både vid artificiell intelligens och etik”, berättar minister Anu Vehviläinen.

Finland klarar sig förhållandevis sämst inom det delområde som mäter överföringsförbindelser, där vår placering sjunker på grund av det ringa antalet fasta bredbandsförbindelser. Även om bredbandsförbindelser finns tillgängliga för så gott som alla hushåll används de klart mindre i Finland än i EU i genomsnitt. Finland står däremot i täten när det gäller användningen av mobilt bredband. 

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2018 (på engelska)
Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI)1 2018, Landrapport Finland (på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30234, juhani.korhonen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT