Hoppa till innehåll
Media

Digitaliseringsbyrån lotsar utarbetandet av Finlands digitala kompass i samarbete med intressegrupper

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 8.52 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 16.54
Pressmeddelande
Suomelle kansallinen strateginen digikompassi ensimmäisenä EU:ssa.

Kommunikationsministeriet, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnade en kick-off för utarbetandet av Finlands digitala kompass fredagen den 26 november 2021. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.

Ministerarbetsgruppen för digitalisering, dataekonomi och offentlig förvaltning beslutade vid sitt första möte den 27 oktober 2021 att Finlands digitala kompass ska utarbetas våren 2022.

"Vi ska utnyttja de mål som kommissionen lagt fram som grund för vår kompass, men vi höjer ambitionsnivån utifrån Finlands utgångspunkter och ställer också upp behövliga egna nationella mål. I många avseenden hör vi till de ledande länderna i Europa när det gäller digitalisering, och vår kompass kan i bästa fall fungera som vägvisare för andra länders planer”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den digitala kompassen är indelad i fyra delområden: kompetens, säkra och hållbara digitala infrastrukturer, den digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster. Syftet med Finlands digitala kompass är att skapa nationella mål och mätare för dessa områden och att skapa en enhetlig vision för digitaliseringen.

Arbetet utförs tillsammans med olika intressentgrupper, och evenemanget som hölls i fredags är startskottet för detta samarbete.

”Regeringen vill stärka statsförvaltningens förmåga att stödja digitaliseringsutvecklingen inom samhället. Digitaliseringen är ett gemensamt nationellt projekt där det lönar sig för olika sektorer att vara enade. Vi har alla mycket att vinna på det. Inom statsförvaltningen går digitaliseringen åt rätt håll. Vi behöver allas insatser för att denna utveckling ska fortsätta”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Vid kick-offen för arbetet med den digitala kompassen presenterade man ståndpunkter på hur kompassen ska utarbetas samt diskuterade hur nationella mål, mätare och en enhetlig digitaliseringsvision ska byggas. I sina kommentarer fokuserade intressentgrupperna på de olika delområdena i den digitala kompassen. Intressentgrupperna lyfte bland annat fram förtroendet för digitala tjänster och ökningen av ny slags kompetens.

På evenemanget presenterades också arbetet som den digitaliseringsbyrå som inrättades i oktober utför. Digitaliseringsbyrån är en permanent samarbetsgrupp som har till uppgift att stärka samarbetet, samordningen och informationsgången mellan ministerierna inom digitaliseringen och dataekonomin. Digitaliseringsbyrån svarar också för beredningen av Finlands digitala kompass. En väsentlig del av arbetet går ut på att ha en kontinuerlig och målorienterad dialog med intressentgrupper och internationella partner.

Vad händer härnäst?

Utarbetandet av den digitala kompassen fortsätter i samarbete med intressentgrupperna. Aktiverande workshoppar och höranden ordnas i januari-februari 2022. Avsikten är att beredningen av kompassen ska bli klar i mars 2022.

Digitaliseringsbyrån kan nås per e-post på: [email protected]

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293
​​​​​​​Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142
​​​​​​​Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295 530 117