Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beskattningen av projekt enligt livscykelmodellen föreslås bli förändrad

Finansministeriet
26.10.2017 13.35
Pressmeddelande

Regeringspropositionen ger kommunerna möjlighet att tillämpa den så kallade livscykelmodellen till exempel vid upphandlingen av lokaler eller trafikledsprojekt.

Livscykelmodellen kan i dagsläget tillämpas endast på statliga farledsprojekt. Regeringen föreslår en utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och mervärdesskattelagen.

Det föreslås att man med helhetstjänst i fortsättningen avser en samling tjänster bestående av planerings-, bygg-, finansierings- och underhållstjänster för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. Helhetstjänsten ska kunna omfatta vägar, järnvägar, byggnader eller bestående konstruktioner samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre.

De föreslagna ändringarna skulle göra det möjligt för kommunerna att tillämpa livscykelmodellen på lokal-, spårvagns-, trafikleds- och andra projekt och upphandlingar. De föreslagna ändringarna gäller periodisering av utgifter för och inkomster av långsiktiga projekt som omfattar helhetstjänster och tidpunkten för när skyldigheten att betala mervärdesskatt uppkommer.

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2018. Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig (näringsbeskattningen), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Tuula Karjalainen, specialsakkunnig (mervärdesbeskattningen), tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi