Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mervärdesbeskattningen av utövande konstnärer föreslås bli förändrad

Finansministeriet
29.11.2018 13.33
Nyhet

Regeringen föreslog den 29 november 2018 förändringar i beskattningen av utövande konstnärer. Syftet med propositionen är att ändra mervärdesbeskattningen av honorar för framträdanden på ett sätt som beaktar den utveckling som skett inom branschen.

I propositionen föreslås det att utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt artistförmedlingar som säljer deras framträdanden ges möjlighet att ansöka om att bli skattskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden. En sänkt skattesats på 10 procent föreslås bli tillämpad.

Aktörer som ansöker om att bli skattskyldiga föreslås få rätt att dra av den mervärdesskatt som ingår i upphandlingar de gjort. Rätten att ansöka som skattskyldighet skulle ge uppträdande konstnärer och programbyråer likadana verksamhetsförutsättningar som företagare inom andra branscher. 

Syftet med propositionen är att ändra mervärdesbeskattningen av honorar för framträdanden på ett sätt som beaktar den utveckling som skett inom branschen. 

Lagen avses träda i kraft från och med den 1 april 2019.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Mervärdesbeskattningen av uppträdande konstnärer föreslås bli ändrad (nyhet 21.6.2018)

Ytterligare information:

Tuula Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30553, förnamn.efternamn(at)vm.fi