Hoppa till innehåll
Media

EU:s förordning om värdepapperscentraler genomförs i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2016 13.50
Pressmeddelande

Regeringen föreslår lagstiftning som genomför EU:s förordning om värdepapperscentraler i Finland. Lagstiftningen inkluderar inte någon utvidgning av förvaltarregistreringen inom det finländska värdeandelssystemet.

EU:s värdepapperscentralsförordning förpliktar Finland till att öppna värdepapperscentralsverksamheten för konkurrens. Förordningen trädde i kraft i september 2014.

Regeringen föreslår en ny lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamheten. Dessutom föreslås ändringar i flera andra lagar, t.ex. aktiebolagslagen, lagen om andelslag och lagen om Finansinspektionen. Den gällande lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamheten föreslås bli upphävd.

Statsrådets beslutshandlingar

Genomföringen av värdepapperscentralsförordningen

Förfrågningar:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]

Annina Tanhuanpää, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30485, [email protected]