Hoppa till innehåll
Media

Fördrag
Finland och Estland slöt avtal om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2022 15.20
Pressmeddelande
Kommunminister Sirpa Paatero och Estlands inrikesminister Lauri Läänemets.
Estlands inrikesminister Lauri Läänemets ochkommunminister Sirpa Paatero

Finland och Estland har undertecknat ett avtal om utbyte av befolkningsuppgifter. Genom avtalet fördjupas det digitala samarbetet mellan länderna.

Kommunminister Sirpa Paatero och Estlands inrikesminister Lauri Läänemets undertecknade ett avtal mellan länderna om utbyte av befolkningsuppgifter i Helsingfors den 21 september. Avtalet har förhandlats fram mellan länderna sedan 2016, då Finland lade fram ett initiativ om att ingå ett avtal.

”Det är bra att avtalet äntligen är undertecknat. Det är en viktig milstolpe när det handlar om att fördjupa det digitala samarbetet mellan våra länder och genom avtalet blir det möjligt att skapa bättre offentlig service i båda länderna”, säger minister Paatero.

”I utbytet av befolkningsuppgifter är vi, tillsammans med Finland, ett gott exempel för många andra medlemsstater i EU. Det egentliga, långsiktiga målet för samarbetsprojektet är att människor ska ha tillgång till tjänster och bidrag som är baserade på hemort utan de ska behöva ta sig fram genom en onödig byråkratisk labyrint”, säger minister Läänemets.

Finland och Estland har redan i flera år bedrivit samarbete inom digitalisering. Det har förekommit utbyte av befolkningsuppgifter sedan 2005 med stöd av ett förvaltningsavtal mellan Estlands inrikesministerium och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I och med det nya avtalet blir utbytet av uppgifter emellertid mera regelbundet och mera heltäckande. I fortsättningen kan även nya samarbetsformer utvecklas utifrån det elektroniska utbytet av befolkningsuppgifter.

Avtalet gör det lättare att flytta mellan länderna

När avtalet har trätt i kraft kan uppgifterna om den som flyttar skickas från den ena myndigheten för befolkningsuppgifter till den andra på ett pålitligt sätt i elektronisk form. Samtidigt bestäms en persons hemort så att personen inte kan sakna hemort och inte kan ha hemort i båda länderna samtidigt. Dessutom utvidgas utbytet av uppgifter så att det utöver finska och estniska medborgare även gäller andra länders medborgare som bor i Estland och Finland.

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser i lagstiftningen ska riksdagen godkänna avtalet innan utbytet av uppgifter kan inledas och avtalet träda i kraft.

Avsikten är att regeringens proposition om godkännandet ska skickas på remiss senast vid slutet av september och att själva propositionen ska lämnas till riksdagen ännu under det här året. Den tid som det tekniska genomförandet kräver påverkar också ikraftträdandet av avtalet. Avtalet träder i kraft tidigast hösten 2023.

Mer information:
Antti Helin, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30609, antti.helin(at)gov.fi
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30399, valtteri.aaltonen(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero