Hoppa till innehåll
Media

Finland och Slovenien effektiviserar utbytet av information om erfarenheter och god praxis i anslutning till den digitala omställningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 11.38
Pressmeddelande
kommunminister Sirpa Paatero och minister Mark Boris Andrijanič underteckar samarbetsdokumentet.

I ett samarbetsdokument undertecknat av kommunminister Sirpa Paatero och minister Mark Boris Andrijanič, som representerar digitaliseringsfrågor i Sloveniens regering, kom man överens om att öka samarbetet mellan Finland och Slovenien i anslutning till den digitala omställningen. Målet är att utveckla digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i båda länderna.

”Jag är nöjd över att vi kan fortsätta stärka vårt samarbete med Slovenien när det gäller digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vi kan lära oss av varandras erfarenheter och goda praxis i utvecklingen av digitala tjänster”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

”När vi inrättade ett statligt ämbetsverk med fokus på digital omställning satte vi upp ett ambitiöst mål om att Slovenien ska bli ett av de mest digitalt avancerade länderna i Europa före utgången av detta decennium”, konstaterar minister Mark Boris Andrijanič.

”Vi vill lära oss av de bästa, så vi beslutade att inleda partnerskap med Finland, som är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Partnerskapet hjälper oss att utveckla IKT-resurserna och den digitala infrastrukturen, förbättra medborgarnas digitala färdigheter och stärka cybersäkerheten”, fortsätter minister Andrijanič. 

Samarbetsområdena i det dokument som nu undertecknats omfattar stora delar av den offentliga sektorns digitala omställning. Avsikten är att man i samarbete utbyter erfarenheter mellan länderna bland annat om digitalisering av offentliga tjänster, inklusive hälso- och sjukvårdstjänster och undervisningsväsendet samt om utveckling av digitala färdigheter och cybersäkerhet. Samarbetsformerna kommer under de närmaste åren att bestå bland annat av gemensamma möten, seminarier, workshoppar och besök. 

Samarbetsdokumentet gäller i tre år, varefter det kan fortsättas automatiskt årligen. Dokumentet är inte juridiskt bindande och innehåller inga juridiska skyldigheter.

Mer information:
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30514, maria.nikkila(at)gov.fi
Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 234, juhani.korhonen(at)gov.fi
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530283, lauri.finer(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero