Hoppa till innehåll
Media

Finlands program för hållbar tillväxt
Finland sände uppdateringen av återhämtningsplanen till EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 15.26
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Statsrådet godkände torsdagen den 26 januari Finlands uppdaterade plan för återhämtning och resiliens.

Planen för återhämtning och resiliens (RRP) är en del av Finlands program för hållbar tillväxt med vars hjälp man påskyndar reformer och investeringar. Planen finansieras ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Kommissionen uppdaterade i juni 2022 uppgifterna om hur stora understöd medlemsländerna får ur faciliteten för återhämtning och resiliens. Finlands andel av understöden krympte eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat.

Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt beslutade i juni hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen. Därefter förhandlade Finland med Europeiska kommissionen om tekniska ändringar.

Statsrådet godkände Finlands förslag till uppdatering den 26 januari och finansministeriet sände det till EU. Nästa steg är att kommissionen bedömer uppdateringarna av planen och att uppdateringarna godkänns slutligen av Europeiska unionens råd.

Mer information:

Elisa Aaltonen, finansexpert, tfn 02955 30255, elisa.aaltonen(at)gov.fi

Laura Vartia, finansråd, tfn 02955 30228, laura.vartia(at)gov.fi

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionen – Next Generation EU.