Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland tillställde EU ytterligare information om utkastet till budgetplanen

Finansministeriet
16.10.2019 16.02
Pressmeddelande
Europeiska kommissionens huvudbyggnaden Berlaymont.

EU-kommissionen begärde ytterligare information av Finland om utkastet till budgetplanen för nästa år. Finansministeriet besvarade brevet onsdagen den 16 oktober.

Finland tillställde den 7 oktober EU-kommissionen sitt utkast till budgetplan. Utkastet till budgetplan baserar sig på regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet och tilläggsbudgetarna under innevarande år.

Kommissionen skickade den 14 oktober ett brev till Finland med begäran om ytterligare information om utkastet. Finansministeriet besvarade brevet onsdagen den 16 oktober. Kommissionen meddelar nästa vecka om Finlands svar är tillräckligt.

Finansminister Mika Lintilä förväntade sig ett brev med tanke på hur siffrorna för de offentliga finanserna ser ut med hänsyn till den förebyggande delen i stabilitets- och tillväxtpakten.

”Det är enligt vår uppfattning inte fråga om något allvarligt avsteg från stabilitets- och tillväxtpakten. Begäran om ytterligare information poängterar vikten av att regeringen beslutar framför allt om ytterligare sysselsättningsåtgärder så att vi kan uppnå balans i de offentliga finanserna före 2023”, säger minister Lintilä.

Kommissionen offentliggör före utgången av november sin bedömning av euroländernas utkast till budgetplaner för nästa år.

Kommissionens brev (på engelska)

Finansministeriets svar (på engelska)

Planen för de offentliga finanserna för 2020–2023 (inklusive stabilitetsprogrammet och utkastet till en budgetplan)

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Markus Lahtinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30417, markus.lahtinen(at)vm.fi

Finanspolitiken Mika Lintilä