Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Försäkringar mot skördeskador befrias temporärt från skatt på försäkringspremier

Finansministeriet
17.1.2019 13.31
Pressmeddelande

Försäkringar mot skördeskador och växtskadegörare befrias under de närmaste åren från skatt på försäkringspremier. Regeringen föreslår att skattefriheten gäller till utgången av 2027.

Regeringen beslutade i samband med budgetförhandlingarna i augusti att stöda den finländska matproduktionen eftersom jordbruksekonomin lidit av regn och torka. Skattefriheten för försäkringar mot skördeskador och växtskadegörare utgjorde en del av paketet.

Målet med förändringen är att utöka utbudet av och efterfrågan på nya försäkringsprodukter, vilket skulle hjälpa jordbruksekonomin att gardera sig mot klimatrisker. Endast en procent av åkerarealen i Finland var försäkrad mot skördeskador år 2018. Det erbjuds i dagsläget inte några försäkringar mot skador som orsakas av växtskadegörare.

Skatten på försäkringspremier är till skillnad från mervärdesskatten inte avdragbar, utan skatten utgör en kostnadsfaktor för försäkringstagaren.

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt. Skattefriheten föreslås börja då lagen träder i kraft och upphöra vid utgången av 2027. EU-kommissionen har godkänt skattefriheten, som betraktas som statligt stöd.

Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi